6 thói quen làm việc hiệu quả
export
No Image
6 thói quen làm việc hiệu quả
Những gì về sách ?
“ 6 Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả” (2017) đem đến 6 thói quen có thể biến một người tầm thường trở thành người đặc biệt. Hướng dẫn viên thực hành Brendon Burchard đã tham khảo từ số liệu và tiến hành nghiên cứu để tìm ra thói quen và những gì làm cho cho những người có biểu hiện xuất sắc nhất thế giới trở nên phi thường. Burchard nghiên cứu về những thói quen của những người tài giỏi trên khắp thế giới và đã phát hiện ra một số quan niệm hấp dẫn và thực tế. Ví dụ, bạn có biết rằng bạn sẽ có động lực để làm một điều gì đó nếu bạn nghĩ rằng việc đó có lợi cho người khác?
Ai nên đọc sách này ?
* Những người công nhân muốn cải thiện hiệu suất công việc.
* Học sinh sinh viên quan tâm đến thói quen của những người phi thường.
* Độc giả muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Brendon Burchard là một trong những hướng dẫn viên thực hành thành công nhất thế giới và là người sáng lập của Học viện chuyên gia và Học viện cấp cao. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như “Tuyên ngôn của động lực”, “Thông điệp của các nhà tỉ phú” và “Nhiệm vụ”.
Phụ lục
1
Làm mọi việc theo cách của bạn để vươn đến đỉnh cao
2
Chìa khóa dẫn đến năng suất cao không phải là cá tính hoặc khả năng thiên bẩm; mà là những thói quen tốt và sự tự tin.
3
Những người biểu hiện xuất sắc có khả năng tự nhận thức và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống
4
Những người tài giỏi thường có một cái nhìn lạc quan cùng với một sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh
5
Những người tài giỏi dự tính sự việc một cách thấu đáo để giữ vững động lực
6
Những người tài giỏi tránh sự sao nhãng và luôn đúng hẹn
7
Những người tài giỏi đánh giá cao, nhận biết được và cung cấp những gì người khác cần để thành công
8
Muốn trở nên tài giỏi, bạn phải không ngại mạo hiểm và luôn sẵn sàng theo đuổi ước mơ
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
6 thói quen làm việc hiệu quả
Brendon Burchard
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
“ 6 Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả” (2017) đem đến 6 thói quen có thể biến một người tầm thường trở thành người đặc biệt. Hướng dẫn viên thực hành Brendon Burchard đã tham khảo từ số liệu và tiến hành nghiên cứu để tìm ra thói quen và những gì làm cho cho những người có biểu hiện xuất sắc nhất thế giới trở nên phi thường. Burchard nghiên cứu về những thói quen của những người tài giỏi trên khắp thế giới và đã phát hiện ra một số quan niệm hấp dẫn và thực tế. Ví dụ, bạn có biết rằng bạn sẽ có động lực để làm một điều gì đó nếu bạn nghĩ rằng việc đó có lợi cho người khác?
Ai nên đọc sách này ?
* Những người công nhân muốn cải thiện hiệu suất công việc.
* Học sinh sinh viên quan tâm đến thói quen của những người phi thường.
* Độc giả muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Brendon Burchard là một trong những hướng dẫn viên thực hành thành công nhất thế giới và là người sáng lập của Học viện chuyên gia và Học viện cấp cao. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như “Tuyên ngôn của động lực”, “Thông điệp của các nhà tỉ phú” và “Nhiệm vụ”.
Danh sách chương
01
Làm mọi việc theo cách của bạn để vươn đến đỉnh cao
02
Chìa khóa dẫn đến năng suất cao không phải là cá tính hoặc khả năng thiên bẩm; mà là những thói quen tốt và sự tự tin.
03
Những người biểu hiện xuất sắc có khả năng tự nhận thức và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống
04
Những người tài giỏi thường có một cái nhìn lạc quan cùng với một sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh
05
Những người tài giỏi dự tính sự việc một cách thấu đáo để giữ vững động lực
06
Những người tài giỏi tránh sự sao nhãng và luôn đúng hẹn
07
Những người tài giỏi đánh giá cao, nhận biết được và cung cấp những gì người khác cần để thành công
08
Muốn trở nên tài giỏi, bạn phải không ngại mạo hiểm và luôn sẵn sàng theo đuổi ước mơ
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
6 thói quen làm việc hiệu quả
Brendon Burchard
Những gì về sách?
“ 6 Thói Quen Làm Việc Hiệu Quả” (2017) đem đến 6 thói quen có thể biến một người tầm thường trở thành người đặc biệt. Hướng dẫn viên thực hành Brendon Burchard đã tham khảo từ số liệu và tiến hành nghiên cứu để tìm ra thói quen và những gì làm cho cho những người có biểu hiện xuất sắc nhất thế giới trở nên phi thường. Burchard nghiên cứu về những thói quen của những người tài giỏi trên khắp thế giới và đã phát hiện ra một số quan niệm hấp dẫn và thực tế. Ví dụ, bạn có biết rằng bạn sẽ có động lực để làm một điều gì đó nếu bạn nghĩ rằng việc đó có lợi cho người khác?
Ai nên đọc sách này ?
* Những người công nhân muốn cải thiện hiệu suất công việc.
* Học sinh sinh viên quan tâm đến thói quen của những người phi thường.
* Độc giả muốn trở nên khỏe mạnh và hạnh phúc hơn.
Ai viết ra cuốn sách này ?
Brendon Burchard là một trong những hướng dẫn viên thực hành thành công nhất thế giới và là người sáng lập của Học viện chuyên gia và Học viện cấp cao. Ông cũng là tác giả của những cuốn sách bán chạy nhất như “Tuyên ngôn của động lực”, “Thông điệp của các nhà tỉ phú” và “Nhiệm vụ”.
Phụ lục
1
Làm mọi việc theo cách của bạn để vươn đến đỉnh cao
2
Chìa khóa dẫn đến năng suất cao không phải là cá tính hoặc khả năng thiên bẩm; mà là những thói quen tốt và sự tự tin.
3
Những người biểu hiện xuất sắc có khả năng tự nhận thức và có mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống
4
Những người tài giỏi thường có một cái nhìn lạc quan cùng với một sức khỏe thể chất và tinh thần lành mạnh
5
Những người tài giỏi dự tính sự việc một cách thấu đáo để giữ vững động lực
6
Những người tài giỏi tránh sự sao nhãng và luôn đúng hẹn
7
Những người tài giỏi đánh giá cao, nhận biết được và cung cấp những gì người khác cần để thành công
8
Muốn trở nên tài giỏi, bạn phải không ngại mạo hiểm và luôn sẵn sàng theo đuổi ước mơ
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm