Những thứ vô lý hợp thời
export
No Image
Những thứ vô lý hợp thời
Mua ngay
Những gì về sách ?
Trong cuốn sách "Những thứ vô lý hợp thời" được xuất bản năm 1998, chúng tôi đi sâu vào một số khía cạnh có vấn đề của chủ nghĩa hậu hiện đại, một xu hướng trí thức thời thượng trong các trường đại học trên toàn thế giới. Việc tìm hiểu cách mà các ngôn ngữ phức tạp, khó tiếp cận không phải lúc nào cũng chuyển thành những ý tưởng sâu sắc và khám phá sự phổ biến của những điều vô nghĩa hậu hiện đại thực sự có thể gây hại cho xã hội như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả muốn tìm hiểu thêm về trò lừa bịp Sokal
- Các học giả và nhà phê bình thuyết tương đối và những nguy hiểm tiềm ẩn của nó
- Sinh viên phê phán chủ nghĩa hậu hiện đại
Ai viết ra cuốn sách này ?
Alan Sokal là giáo sư vật lý tại Đại học New York và là tác giả của cuốn sách Beyond the Hoax.
Jean Bricmont là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Louvain, Bỉ. Ông cũng đồng sáng tác Chủ nghĩa đế quốc nhân đạo, với Diana Johnstone.
Phụ lục
1
Hãy xem một chủ nghĩa có thể hủy hoại khoa học như thế nào.
2
Chủ nghĩa hậu hiện đại là một thuật ngữ rộng và thách thức khái niệm về chân lý khách quan
3
Trò lừa đảo Sokal là một sự nhại lại và phê bình chủ nghĩa hậu hiện đại.
4
Những người hậu hiện đại sử dụng khoa học một cách không chính xác, một cách cố tình hoặc vô ý.
5
Danh tiếng thời trang của chủ nghĩa hậu hiện đại đã cản trở những đánh giá sáng suốt.
6
Hậu hiện đại có hại cho tư duy phê phán, chủ nghĩa tiến bộ và khoa học xã hội.
7
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Những thứ vô lý hợp thời
Alan Sokal and Jean Bricmont
No Image7 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Trong cuốn sách "Những thứ vô lý hợp thời" được xuất bản năm 1998, chúng tôi đi sâu vào một số khía cạnh có vấn đề của chủ nghĩa hậu hiện đại, một xu hướng trí thức thời thượng trong các trường đại học trên toàn thế giới. Việc tìm hiểu cách mà các ngôn ngữ phức tạp, khó tiếp cận không phải lúc nào cũng chuyển thành những ý tưởng sâu sắc và khám phá sự phổ biến của những điều vô nghĩa hậu hiện đại thực sự có thể gây hại cho xã hội như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả muốn tìm hiểu thêm về trò lừa bịp Sokal
- Các học giả và nhà phê bình thuyết tương đối và những nguy hiểm tiềm ẩn của nó
- Sinh viên phê phán chủ nghĩa hậu hiện đại
Ai viết ra cuốn sách này ?
Alan Sokal là giáo sư vật lý tại Đại học New York và là tác giả của cuốn sách Beyond the Hoax.
Jean Bricmont là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Louvain, Bỉ. Ông cũng đồng sáng tác Chủ nghĩa đế quốc nhân đạo, với Diana Johnstone.
Danh sách chương
01
Hãy xem một chủ nghĩa có thể hủy hoại khoa học như thế nào.
02
Chủ nghĩa hậu hiện đại là một thuật ngữ rộng và thách thức khái niệm về chân lý khách quan
03
Trò lừa đảo Sokal là một sự nhại lại và phê bình chủ nghĩa hậu hiện đại.
04
Những người hậu hiện đại sử dụng khoa học một cách không chính xác, một cách cố tình hoặc vô ý.
05
Danh tiếng thời trang của chủ nghĩa hậu hiện đại đã cản trở những đánh giá sáng suốt.
06
Hậu hiện đại có hại cho tư duy phê phán, chủ nghĩa tiến bộ và khoa học xã hội.
07
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Những thứ vô lý hợp thời
Alan Sokal and Jean Bricmont
Những gì về sách?
Trong cuốn sách "Những thứ vô lý hợp thời" được xuất bản năm 1998, chúng tôi đi sâu vào một số khía cạnh có vấn đề của chủ nghĩa hậu hiện đại, một xu hướng trí thức thời thượng trong các trường đại học trên toàn thế giới. Việc tìm hiểu cách mà các ngôn ngữ phức tạp, khó tiếp cận không phải lúc nào cũng chuyển thành những ý tưởng sâu sắc và khám phá sự phổ biến của những điều vô nghĩa hậu hiện đại thực sự có thể gây hại cho xã hội như thế nào.
Ai nên đọc sách này ?
- Độc giả muốn tìm hiểu thêm về trò lừa bịp Sokal
- Các học giả và nhà phê bình thuyết tương đối và những nguy hiểm tiềm ẩn của nó
- Sinh viên phê phán chủ nghĩa hậu hiện đại
Ai viết ra cuốn sách này ?
Alan Sokal là giáo sư vật lý tại Đại học New York và là tác giả của cuốn sách Beyond the Hoax.
Jean Bricmont là giáo sư vật lý lý thuyết tại Đại học Louvain, Bỉ. Ông cũng đồng sáng tác Chủ nghĩa đế quốc nhân đạo, với Diana Johnstone.
Phụ lục
1
Hãy xem một chủ nghĩa có thể hủy hoại khoa học như thế nào.
2
Chủ nghĩa hậu hiện đại là một thuật ngữ rộng và thách thức khái niệm về chân lý khách quan
3
Trò lừa đảo Sokal là một sự nhại lại và phê bình chủ nghĩa hậu hiện đại.
4
Những người hậu hiện đại sử dụng khoa học một cách không chính xác, một cách cố tình hoặc vô ý.
5
Danh tiếng thời trang của chủ nghĩa hậu hiện đại đã cản trở những đánh giá sáng suốt.
6
Hậu hiện đại có hại cho tư duy phê phán, chủ nghĩa tiến bộ và khoa học xã hội.
7
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm