Khởi đầu mới
export
No Image
Khởi đầu mới
Mua ngay
Những gì về sách ?
Cuốn sách Khởi Đầu Mới (2015) giải thích tại sao sự thay đổi lớn trong công việc của bạn gần như không phải là điều gì đó đáng sợ - miễn là bạn có được những công cụ mà bạn cần. Những mục sau sẽ hướng dẫn bạn qua việc tạo lập Tài khoản tiết kiệm nghề nghiệp của chính bạn với đầy đủ các mẹo và thủ thuật để biến công việc bế tắc của bạn trở thành cơ hội để làm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cảm thấy bế tắc trong công việc
- Những người thận trọng trước những thay đổi lớn
- Bất kì ai đã sẵn sàng xây dựng một lối sống mới cho bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jon Acuff đã thay đổi cuộc sống của ông ấy theo hướng tốt đẹp hơn khi ông tham gia vào nhóm Dave Ramsey để trở thành một tác giả làm việc toàn thời gian vào năm 2010. Kể từ đó, ông đã đóng góp cho CNN.com, rất nhiều cuốn sách viết tay và phát biểu trên toàn quốc, bao gồm "Gazelles, những bước khởi đầu và 37 điều Dave Ramsey dạy tôi về món nợ" cùng "Những món đồ tín đồ đạo Thiên chúa yêu thích".
Phụ lục
1
Tìm hiểu cách làm thế nào bạn có thể khởi động bản thân để bắt đầu công việc mơ ước của mình.
2
Bắt đầu lại một công việc luôn luôn là điều có thể - không có gì đáng để lo sợ!
3
Bao quanh bản thân một mạng lưới hỗ trợ để có thể vượt qua mọi khủng hoảng nghề nghiệp.
4
Vượt qua giới hạn nghề nghiệp bằng những kĩ năng mới
5
Sẵn sàng cho bước nhảy trong nghề nghiệp bằng việc đầu tư cho tính cách.
6
Thúc đẩy bản thân đến với cơ hội trong nghề nghiệp.
7
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khởi đầu mới
Jon Acuff
No Image7 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Cuốn sách Khởi Đầu Mới (2015) giải thích tại sao sự thay đổi lớn trong công việc của bạn gần như không phải là điều gì đó đáng sợ - miễn là bạn có được những công cụ mà bạn cần. Những mục sau sẽ hướng dẫn bạn qua việc tạo lập Tài khoản tiết kiệm nghề nghiệp của chính bạn với đầy đủ các mẹo và thủ thuật để biến công việc bế tắc của bạn trở thành cơ hội để làm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cảm thấy bế tắc trong công việc
- Những người thận trọng trước những thay đổi lớn
- Bất kì ai đã sẵn sàng xây dựng một lối sống mới cho bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jon Acuff đã thay đổi cuộc sống của ông ấy theo hướng tốt đẹp hơn khi ông tham gia vào nhóm Dave Ramsey để trở thành một tác giả làm việc toàn thời gian vào năm 2010. Kể từ đó, ông đã đóng góp cho CNN.com, rất nhiều cuốn sách viết tay và phát biểu trên toàn quốc, bao gồm "Gazelles, những bước khởi đầu và 37 điều Dave Ramsey dạy tôi về món nợ" cùng "Những món đồ tín đồ đạo Thiên chúa yêu thích".
Danh sách chương
01
Tìm hiểu cách làm thế nào bạn có thể khởi động bản thân để bắt đầu công việc mơ ước của mình.
02
Bắt đầu lại một công việc luôn luôn là điều có thể - không có gì đáng để lo sợ!
03
Bao quanh bản thân một mạng lưới hỗ trợ để có thể vượt qua mọi khủng hoảng nghề nghiệp.
04
Vượt qua giới hạn nghề nghiệp bằng những kĩ năng mới
05
Sẵn sàng cho bước nhảy trong nghề nghiệp bằng việc đầu tư cho tính cách.
06
Thúc đẩy bản thân đến với cơ hội trong nghề nghiệp.
07
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Khởi đầu mới
Jon Acuff
Những gì về sách?
Cuốn sách Khởi Đầu Mới (2015) giải thích tại sao sự thay đổi lớn trong công việc của bạn gần như không phải là điều gì đó đáng sợ - miễn là bạn có được những công cụ mà bạn cần. Những mục sau sẽ hướng dẫn bạn qua việc tạo lập Tài khoản tiết kiệm nghề nghiệp của chính bạn với đầy đủ các mẹo và thủ thuật để biến công việc bế tắc của bạn trở thành cơ hội để làm một điều gì đó hoàn toàn mới mẻ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những người đang cảm thấy bế tắc trong công việc
- Những người thận trọng trước những thay đổi lớn
- Bất kì ai đã sẵn sàng xây dựng một lối sống mới cho bản thân
Ai viết ra cuốn sách này ?
Jon Acuff đã thay đổi cuộc sống của ông ấy theo hướng tốt đẹp hơn khi ông tham gia vào nhóm Dave Ramsey để trở thành một tác giả làm việc toàn thời gian vào năm 2010. Kể từ đó, ông đã đóng góp cho CNN.com, rất nhiều cuốn sách viết tay và phát biểu trên toàn quốc, bao gồm "Gazelles, những bước khởi đầu và 37 điều Dave Ramsey dạy tôi về món nợ" cùng "Những món đồ tín đồ đạo Thiên chúa yêu thích".
Phụ lục
1
Tìm hiểu cách làm thế nào bạn có thể khởi động bản thân để bắt đầu công việc mơ ước của mình.
2
Bắt đầu lại một công việc luôn luôn là điều có thể - không có gì đáng để lo sợ!
3
Bao quanh bản thân một mạng lưới hỗ trợ để có thể vượt qua mọi khủng hoảng nghề nghiệp.
4
Vượt qua giới hạn nghề nghiệp bằng những kĩ năng mới
5
Sẵn sàng cho bước nhảy trong nghề nghiệp bằng việc đầu tư cho tính cách.
6
Thúc đẩy bản thân đến với cơ hội trong nghề nghiệp.
7
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm