Quy Tắc Tự Tin
export
No Image
Quy Tắc Tự Tin
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Quy tắc Tự Tin" giải thích rằng so với nam giới, phụ nữ thiếu tự tin như thế nào. Nó cũng khám phá tác động của sự thiếu tự tin như vậy đối với phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là thế giới kinh doanh, và đưa ra lời khuyên về cách phụ nữ có thể tăng cường sự tự tin của họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những phụ nữ muốn tăng sự tự tin của họ
- Cha mẹ của những cô gái trẻ muốn nuôi dưỡng sự tự tin trong chúng
- Phụ nữ muốn tiến xa trong kinh doanh
Ai viết ra cuốn sách này ?
Katherine Kay là nhà báo và là người dẫn chương trình cho BBC World News America ở Washington, DC. Claire Shipman cũng là nhà báo và phóng viên của ABC News và Good Morning America. Ngoài Quy tắc tự tin, họ còn là đồng tác giả của Womenomics.
Phụ lục
1
Tìm hiểu lý do tại sao phụ nữ kém tự tin hơn nam giới và làm thế nào họ có thể gia tăng nó.
2
Tự tin là cầu nối giữa suy nghĩ và hành động.
3
Sự tự tin của phụ nữ có thể khác với sự tự tin của nam giới.
4
Sự thiếu tự tin của phụ nữ đóng một vai trò rất tiêu cực trong thế giới kinh doanh.
5
Tự tin cũng quan trọng đối với việc hoàn thành công việc như năng lực.
6
Giống như các khía cạnh khác trong tính cách, sự tự tin một phần được xác định trước bởi gen của chúng ta.
7
Sự tự tin cũng có thể là do môi trường của chúng ta.
8
Chúng ta có thể dạy bản thân trở nên tự tin, ngay cả khi khuynh hướng di truyền của chúng ta gọi ý khác.
9
Sự tự tin đến từ thất bại và xử lý nó theo cách xây dựng.
10
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Quy Tắc Tự Tin
Katty Kay and Claire Shipman
No Image10 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Quy tắc Tự Tin" giải thích rằng so với nam giới, phụ nữ thiếu tự tin như thế nào. Nó cũng khám phá tác động của sự thiếu tự tin như vậy đối với phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là thế giới kinh doanh, và đưa ra lời khuyên về cách phụ nữ có thể tăng cường sự tự tin của họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những phụ nữ muốn tăng sự tự tin của họ
- Cha mẹ của những cô gái trẻ muốn nuôi dưỡng sự tự tin trong chúng
- Phụ nữ muốn tiến xa trong kinh doanh
Ai viết ra cuốn sách này ?
Katherine Kay là nhà báo và là người dẫn chương trình cho BBC World News America ở Washington, DC. Claire Shipman cũng là nhà báo và phóng viên của ABC News và Good Morning America. Ngoài Quy tắc tự tin, họ còn là đồng tác giả của Womenomics.
Danh sách chương
01
Tìm hiểu lý do tại sao phụ nữ kém tự tin hơn nam giới và làm thế nào họ có thể gia tăng nó.
02
Tự tin là cầu nối giữa suy nghĩ và hành động.
03
Sự tự tin của phụ nữ có thể khác với sự tự tin của nam giới.
04
Sự thiếu tự tin của phụ nữ đóng một vai trò rất tiêu cực trong thế giới kinh doanh.
05
Tự tin cũng quan trọng đối với việc hoàn thành công việc như năng lực.
06
Giống như các khía cạnh khác trong tính cách, sự tự tin một phần được xác định trước bởi gen của chúng ta.
07
Sự tự tin cũng có thể là do môi trường của chúng ta.
08
Chúng ta có thể dạy bản thân trở nên tự tin, ngay cả khi khuynh hướng di truyền của chúng ta gọi ý khác.
09
Sự tự tin đến từ thất bại và xử lý nó theo cách xây dựng.
10
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Quy Tắc Tự Tin
Katty Kay and Claire Shipman
Những gì về sách?
"Quy tắc Tự Tin" giải thích rằng so với nam giới, phụ nữ thiếu tự tin như thế nào. Nó cũng khám phá tác động của sự thiếu tự tin như vậy đối với phụ nữ trong các lĩnh vực khác nhau của cuộc sống, đặc biệt là thế giới kinh doanh, và đưa ra lời khuyên về cách phụ nữ có thể tăng cường sự tự tin của họ.
Ai nên đọc sách này ?
- Những phụ nữ muốn tăng sự tự tin của họ
- Cha mẹ của những cô gái trẻ muốn nuôi dưỡng sự tự tin trong chúng
- Phụ nữ muốn tiến xa trong kinh doanh
Ai viết ra cuốn sách này ?
Katherine Kay là nhà báo và là người dẫn chương trình cho BBC World News America ở Washington, DC. Claire Shipman cũng là nhà báo và phóng viên của ABC News và Good Morning America. Ngoài Quy tắc tự tin, họ còn là đồng tác giả của Womenomics.
Phụ lục
1
Tìm hiểu lý do tại sao phụ nữ kém tự tin hơn nam giới và làm thế nào họ có thể gia tăng nó.
2
Tự tin là cầu nối giữa suy nghĩ và hành động.
3
Sự tự tin của phụ nữ có thể khác với sự tự tin của nam giới.
4
Sự thiếu tự tin của phụ nữ đóng một vai trò rất tiêu cực trong thế giới kinh doanh.
5
Tự tin cũng quan trọng đối với việc hoàn thành công việc như năng lực.
6
Giống như các khía cạnh khác trong tính cách, sự tự tin một phần được xác định trước bởi gen của chúng ta.
7
Sự tự tin cũng có thể là do môi trường của chúng ta.
8
Chúng ta có thể dạy bản thân trở nên tự tin, ngay cả khi khuynh hướng di truyền của chúng ta gọi ý khác.
9
Sự tự tin đến từ thất bại và xử lý nó theo cách xây dựng.
10
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm