Sự khôn ngoan của Oz
export
No Image
Sự khôn ngoan của Oz
Mua ngay
Những gì về sách ?
"Sự khôn ngoan của Oz" giúp bạn giải phóng sức mạnh của mình để tạo ra thay đổi trong cuộc sống của mình bằng cách đi theo con đường bốn bước của các tác giả về trách nhiệm giải trình cá nhân. Cuốn sách dựa trên tựa sách bán chạy nhất trước đó của tác giả, Nguyên tắc Oz, được lấy cảm hứng từ bộ phim giả tưởng âm nhạc kinh điển năm 1939, "Phù thuỷ xứ Oz"
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai cảm thấy như những trở ngại trong cuộc sống của họ là không thể vượt qua
- Bất cứ ai muốn học cách kiểm soát tình hình của họ
- Bất cứ ai muốn trở thành một người tốt hơn tại nơi làm việc hoặc ở nhà
Ai viết ra cuốn sách này ?
Roger Connors và Tom Smith là những người đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của "Đối tác trong lãnh đạo", và họ đã cùng nhau sản xuất ba cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times. Là những chuyên gia về trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc, Connors và Smith đã tổ chức các hội thảo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu.
Phụ lục
1
Chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn và tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy!
2
Chỉ bạn mới có thể giải phóng sức mạnh tích cực của trách nhiệm giải trình cá nhân.
3
Để nhận trách nhiệm và lần lượt thành công, bạn không thể xem mình là nạn nhân.
4
Đừng để những điểm mù ngăn bạn nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra xung quanh.
5
Nếu bạn muốn khắc phục sự cố, bạn phải “sở hữu” nó - chỉ khi đó bạn mới có thể cải thiện.
6
Mặc dù ban đầu bạn có thể thất bại, nhưng bạn phải kiên trì để tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn.
7
Bước cuối cùng để đạt được trách nhiệm giải trình cá nhân là hành động và thực hiện thay đổi đó.
8
Đưa trách nhiệm giải trình vào thực tế! Hãy biến bốn bước sau thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
9
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Sự khôn ngoan của Oz
Roger Connors & Tom Smith
No Image9 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
"Sự khôn ngoan của Oz" giúp bạn giải phóng sức mạnh của mình để tạo ra thay đổi trong cuộc sống của mình bằng cách đi theo con đường bốn bước của các tác giả về trách nhiệm giải trình cá nhân. Cuốn sách dựa trên tựa sách bán chạy nhất trước đó của tác giả, Nguyên tắc Oz, được lấy cảm hứng từ bộ phim giả tưởng âm nhạc kinh điển năm 1939, "Phù thuỷ xứ Oz"
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai cảm thấy như những trở ngại trong cuộc sống của họ là không thể vượt qua
- Bất cứ ai muốn học cách kiểm soát tình hình của họ
- Bất cứ ai muốn trở thành một người tốt hơn tại nơi làm việc hoặc ở nhà
Ai viết ra cuốn sách này ?
Roger Connors và Tom Smith là những người đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của "Đối tác trong lãnh đạo", và họ đã cùng nhau sản xuất ba cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times. Là những chuyên gia về trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc, Connors và Smith đã tổ chức các hội thảo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu.
Danh sách chương
01
Chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn và tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy!
02
Chỉ bạn mới có thể giải phóng sức mạnh tích cực của trách nhiệm giải trình cá nhân.
03
Để nhận trách nhiệm và lần lượt thành công, bạn không thể xem mình là nạn nhân.
04
Đừng để những điểm mù ngăn bạn nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra xung quanh.
05
Nếu bạn muốn khắc phục sự cố, bạn phải “sở hữu” nó - chỉ khi đó bạn mới có thể cải thiện.
06
Mặc dù ban đầu bạn có thể thất bại, nhưng bạn phải kiên trì để tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn.
07
Bước cuối cùng để đạt được trách nhiệm giải trình cá nhân là hành động và thực hiện thay đổi đó.
08
Đưa trách nhiệm giải trình vào thực tế! Hãy biến bốn bước sau thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
09
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Sự khôn ngoan của Oz
Roger Connors & Tom Smith
Những gì về sách?
"Sự khôn ngoan của Oz" giúp bạn giải phóng sức mạnh của mình để tạo ra thay đổi trong cuộc sống của mình bằng cách đi theo con đường bốn bước của các tác giả về trách nhiệm giải trình cá nhân. Cuốn sách dựa trên tựa sách bán chạy nhất trước đó của tác giả, Nguyên tắc Oz, được lấy cảm hứng từ bộ phim giả tưởng âm nhạc kinh điển năm 1939, "Phù thuỷ xứ Oz"
Ai nên đọc sách này ?
- Bất cứ ai cảm thấy như những trở ngại trong cuộc sống của họ là không thể vượt qua
- Bất cứ ai muốn học cách kiểm soát tình hình của họ
- Bất cứ ai muốn trở thành một người tốt hơn tại nơi làm việc hoặc ở nhà
Ai viết ra cuốn sách này ?
Roger Connors và Tom Smith là những người đồng sáng lập và Giám đốc Điều hành của "Đối tác trong lãnh đạo", và họ đã cùng nhau sản xuất ba cuốn sách bán chạy nhất của The New York Times. Là những chuyên gia về trách nhiệm giải trình tại nơi làm việc, Connors và Smith đã tổ chức các hội thảo và tư vấn cho nhiều doanh nghiệp hàng đầu.
Phụ lục
1
Chịu trách nhiệm về cuộc sống của bạn và tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn thấy!
2
Chỉ bạn mới có thể giải phóng sức mạnh tích cực của trách nhiệm giải trình cá nhân.
3
Để nhận trách nhiệm và lần lượt thành công, bạn không thể xem mình là nạn nhân.
4
Đừng để những điểm mù ngăn bạn nhìn thấy những gì đang thực sự diễn ra xung quanh.
5
Nếu bạn muốn khắc phục sự cố, bạn phải “sở hữu” nó - chỉ khi đó bạn mới có thể cải thiện.
6
Mặc dù ban đầu bạn có thể thất bại, nhưng bạn phải kiên trì để tạo ra sự thay đổi mà bạn muốn.
7
Bước cuối cùng để đạt được trách nhiệm giải trình cá nhân là hành động và thực hiện thay đổi đó.
8
Đưa trách nhiệm giải trình vào thực tế! Hãy biến bốn bước sau thành một phần trong cuộc sống hàng ngày của bạn.
9
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm