Thời gian cho một cái gì đó mới
export
No Image
Thời gian cho một cái gì đó mới
Mua ngay
Những gì về sách ?
Nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi mà thay vào đó là một giai đoạn thú vị của cuộc sống . Gờ đây có thể bắt đầu với những trải nghiệm mới, những con người mới, có thời gian và năng lượng để biến những ước mơ ấp ủ từ lâu thành hiện thực. Làm thế nào để có một khởi đầu tốt khi nghỉ hưu và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý giá này?
Ai nên đọc sách này ?
- Những người sắp về hưu
- Người trẻ có tâm hồn sâu sắc và có kế hoạch lớn
- Bất cứ ai muốn trải qua những năm tháng cuối đời của mình với nhiều thứ hơn là quanh quẩn ở nhà hay đọc sách báo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Iris Seidenstricker làm việc như một huấn luyện viên và huấn luyện cho sự phát triển nhân cách và sự nghiệp. Cô học sư phạm, triết học, tiếng Đức và làm việc nhiều công việc khác nhau từ báo chí đến xuất bản. Cô cũng là tác giả của những cuốn sách như: làm việc hạnh phúc hơn, sống hạnh phúc hơn và thôi thúc cuộc sống tốt đẹp. Trên trang web của mình, Seidenstricker-coaching.de, cô ấy có rất nhiều lời khuyên cho mọi giai đoạn của cuộc sống.
Phụ lục
1
Hướng dẫn để nghỉ hưu theo cách bạn muốn.
2
Nghỉ hưu là một cơ hội rất lớn cho bạn
3
Các giải pháp giúp bạn tránh rơi vào tình trạng phí thời gian khi nghỉ hưu.
4
Tuổi tác và tuổi nghỉ hưu, câu hỏi càng ngày trở nên nhiều hơn.
5
Nghỉ hưu cũng mang lại cơ hội và thách thức cho quan hệ đối tác và gia đình.
6
Mạng xã hội của bạn đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và bạn nên duy trì và mở rộng hơn
7
Sự nghi ngờ bản thân có thể cản đường bạn, may mắn thay, nó có thể được khắc phục một cách có hệ thống.
8
Tổng kết

Tải app để đọc bản tóm tắt đầy đủ

No Image
No Image
Đọc sách
Thời gian cho một cái gì đó mới
Iris Seidenstricker
No Image8 chương
No Image15 phút nghe
Những gì về sách ?
Nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi mà thay vào đó là một giai đoạn thú vị của cuộc sống . Gờ đây có thể bắt đầu với những trải nghiệm mới, những con người mới, có thời gian và năng lượng để biến những ước mơ ấp ủ từ lâu thành hiện thực. Làm thế nào để có một khởi đầu tốt khi nghỉ hưu và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý giá này?
Ai nên đọc sách này ?
- Những người sắp về hưu
- Người trẻ có tâm hồn sâu sắc và có kế hoạch lớn
- Bất cứ ai muốn trải qua những năm tháng cuối đời của mình với nhiều thứ hơn là quanh quẩn ở nhà hay đọc sách báo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Iris Seidenstricker làm việc như một huấn luyện viên và huấn luyện cho sự phát triển nhân cách và sự nghiệp. Cô học sư phạm, triết học, tiếng Đức và làm việc nhiều công việc khác nhau từ báo chí đến xuất bản. Cô cũng là tác giả của những cuốn sách như: làm việc hạnh phúc hơn, sống hạnh phúc hơn và thôi thúc cuộc sống tốt đẹp. Trên trang web của mình, Seidenstricker-coaching.de, cô ấy có rất nhiều lời khuyên cho mọi giai đoạn của cuộc sống.
Danh sách chương
01
Hướng dẫn để nghỉ hưu theo cách bạn muốn.
02
Nghỉ hưu là một cơ hội rất lớn cho bạn
03
Các giải pháp giúp bạn tránh rơi vào tình trạng phí thời gian khi nghỉ hưu.
04
Tuổi tác và tuổi nghỉ hưu, câu hỏi càng ngày trở nên nhiều hơn.
05
Nghỉ hưu cũng mang lại cơ hội và thách thức cho quan hệ đối tác và gia đình.
06
Mạng xã hội của bạn đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và bạn nên duy trì và mở rộng hơn
07
Sự nghi ngờ bản thân có thể cản đường bạn, may mắn thay, nó có thể được khắc phục một cách có hệ thống.
08
Tổng kết
Sách tương tự
Tải app để nghe và đọc
No Image
Đọc sách
No Image
Nghe sách
Thời gian cho một cái gì đó mới
Iris Seidenstricker
Những gì về sách?
Nghỉ hưu không có nghĩa là nghỉ ngơi mà thay vào đó là một giai đoạn thú vị của cuộc sống . Gờ đây có thể bắt đầu với những trải nghiệm mới, những con người mới, có thời gian và năng lượng để biến những ước mơ ấp ủ từ lâu thành hiện thực. Làm thế nào để có một khởi đầu tốt khi nghỉ hưu và tận dụng tối đa khoảng thời gian quý giá này?
Ai nên đọc sách này ?
- Những người sắp về hưu
- Người trẻ có tâm hồn sâu sắc và có kế hoạch lớn
- Bất cứ ai muốn trải qua những năm tháng cuối đời của mình với nhiều thứ hơn là quanh quẩn ở nhà hay đọc sách báo
Ai viết ra cuốn sách này ?
Iris Seidenstricker làm việc như một huấn luyện viên và huấn luyện cho sự phát triển nhân cách và sự nghiệp. Cô học sư phạm, triết học, tiếng Đức và làm việc nhiều công việc khác nhau từ báo chí đến xuất bản. Cô cũng là tác giả của những cuốn sách như: làm việc hạnh phúc hơn, sống hạnh phúc hơn và thôi thúc cuộc sống tốt đẹp. Trên trang web của mình, Seidenstricker-coaching.de, cô ấy có rất nhiều lời khuyên cho mọi giai đoạn của cuộc sống.
Phụ lục
1
Hướng dẫn để nghỉ hưu theo cách bạn muốn.
2
Nghỉ hưu là một cơ hội rất lớn cho bạn
3
Các giải pháp giúp bạn tránh rơi vào tình trạng phí thời gian khi nghỉ hưu.
4
Tuổi tác và tuổi nghỉ hưu, câu hỏi càng ngày trở nên nhiều hơn.
5
Nghỉ hưu cũng mang lại cơ hội và thách thức cho quan hệ đối tác và gia đình.
6
Mạng xã hội của bạn đang trở nên quan trọng hơn bao giờ hết và bạn nên duy trì và mở rộng hơn
7
Sự nghi ngờ bản thân có thể cản đường bạn, may mắn thay, nó có thể được khắc phục một cách có hệ thống.
8
Tổng kết
Sách liên quan
Có thể bạn quan tâm